Pesto Gnocchi meal for ne (Frozen) - available in store only

$9.99

Pesto Gnocchi meal for ne (Frozen) - available in store only

$9.99

Description

From Mastro Vinci very simple ingredients: potato flour, rice flour, potato starch, pesto sauce. Enjoy!